Partnerzy

cemex

CEMEX

CEMEX Polska członek jednego z największych na świecie koncernów produkujących materiały budowlane. CEMEX należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw.  Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje międzynarodowe uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości.
strabag

STRABAG

Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi swoją działalność niemal na całym świecie. STRABAG SE jest jedną z największych firm budowlanych Europy, liderem na rynku niemieckim i austriackim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku. W ostatnich latach udało się jej umocnić czołową pozycję rynkową. STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności Firmy to budownictwo ogólne i inżynieryjne oraz budownictwo infrastruktury (np. drogi, infrastruktura kolejowa itp.).
la farge

LAFARGE

Lafarge Beton rozpoczął swoją działalność w 1997 roku i specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości betonu towarowego dla budownictwa oraz przemysłu drogowego. Utworzona w ciągu tych lat sieć współpracujących ze sobą wytwórni, zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Pile, Zielonej Górze oraz Piotrkowie Trybunalskim, daje możliwość kompleksowej obsługi klienta i sprawnego doradztwa technicznego. Z myślą o naszych klientach stale wprowadzamy do swojej oferty produkty innowacyjne. Naszym celem jest zapewnienie ciągłej poprawy efektywności naszych działań w zakresie ochrony środowiska.
colas

COLAS

Historia Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. rozpoczyna się 1 stycznia 1974 roku, gdy powstał Rejon Budowy Dróg i Mostów w Poznaniu, który był najlepszym przedsiębiorstwem drogowym w całym kraju zarówno pod względem wielkości sprzedaży jak i produkcji masy.Rok 2004 był też rokiem przełomowym dla Spółki, kiedy to postanowiono zmienić profil jej działalności. Skoncentrowano się głównie na produkcji, mając na uwadze rozwijanie nowoczesnych technologii w zakresie produkcji mas bitumicznych, asfaltów modyfikowanych oraz kruszyw łamanych na potrzeby drogownictwa. Od 2005 roku spółka skupiła się na produkcji grysów.
KKSM

KKSM

Jako datę powstania Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych, można przyjąć rok 1874. Firma przejęła tradycje i doświadczenia założonego w 1874r. Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich, zlokalizowanego w miejscu dzisiejszej siedziby spółki. Podwaliny pod nowoczesny przemysł górniczo-wydobywczy położył Stanisław Staszic. Po utworzeniu Królestwa Polskiego Kongresowego w 1816 r. dzięki jego staraniom utworzono w Kielcach Dyrekcję Główną Górniczą oraz związaną z nią Szkołę Akademiczno-Górniczą. Wówczas też poczyniono znaczne nakłady w kopalnie różnego rodzaju rud, również kamienia w okolicach Kielc i Chęcin. Odnowiono szereg kopalń i zakładów przemysłowych, przebudowano i zmodernizowano przestarzałe urządzenia, zaplanowano nowe w rejonie rzeki Kamiennej, w Białogonie (obecnie dzielnica Kielc), Miedziance k. Chęcin, Samsonowie k. Miedzianej Góry. Wyroby Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich, podobnie jak innych firm wydobywczo-górniczych tego regionu stały się znane w całej Europie. Eksportowano je także do Ameryki. Kryzys lat 30-tych XX w. i drugiej wojny światowej przyniósł ograniczenie produkcji, ale nie spowodował zamknięcia zakładu.
Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.

KAMIENIOŁOMY ŚWIĘTOKRZYSKIE Sp. z o.o.

Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. powstała w 1997 r. Chociaż na początku planowaliśmy działalność na rynku lokalnym, to od momentu powstania stale umacniamy swą pozycję na rynku producentów kruszyw, zdobywając klientów z terenu południowej, wschodniej i centralnej Polski.

Kontakt

Rad-Trans Radosław Antoniuk
05-230 Kobyłka
ul. Napoleona 63a
tel/fax: 022 786-42-72
biuro@radtrans.pl

Właściciel:
Radosław Antoniuk
tel: 510-042-273
radoslawantoniuk@radtrans.pl

formularz kontaktowy